cehennem

阿́ is. 火狱, 地狱: Ortalık cehenneme döndü. 这周围像是地狱。
◇ \cehennem azabı 1) 地狱的刑罚 2) 转́ 极度的痛苦; 残忍的折磨: İnsafsız adam çocuğa cehennem azabı çektiriyor. 那个狠心人对孩子进行了残忍的折磨。\cehennem gibi 酷热的; 地狱般的: Cehennem gibi sıcak, çöl gibi tozlu yol bitmiyordu. 火狱般炎热, 沙漠般尘土飞扬的路总也走不完。\cehennem hayatı 痛苦的生活 \cehennem kütüğü 该受地狱火刑的人, 恶人 \cehennem olmak 滚蛋: Başımı örtünce cehennem olur giderim. 我把头一蒙溜之大吉。Cehennem ol! 滚蛋!见鬼去吧!\cehennem suratlı 面目丑陋的 \cehennem zebanisi 恶魔, 恶棍 -i \cehenneme çevirmek 使下地狱 \cehenneme direk olmak 恶贯满盈被打入十八层地狱 \cehenneme gitse bir köşeği getirmek 深入虎穴 \cehenneme kütük olmak 恶贯满盈被打入十八层地狱 \cehenneme razı olmak 明知山有虎, 偏向虎山行 \cehenneme postu sermek 恶贯满盈, 无恶不做 \cehenneme seccadeyi yaymak 做伤天害理的事, 无恶不做: Zaten günahkârım bir de, elin kızının kanına girip cehenneme seccadeyi yaymak istemem. 我是一个罪孽深重的的人, 但是我并不想淫人妻女, 干伤天害理的事情。\cehennemi boylamak 下地狱, 见阎王, 死, 完蛋 \cehennemin bucaği (或 dibi) 天涯海角, 遥远的地方 \cehennemin dibine gitmek 滚开, 见鬼去
◆ Cehenneme kadar yolu var. 让他见鬼去吧!随他去吧!

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • cehennem — is., din b., Ar. cehennem 1) Dinî inanışlara göre, dünyada günah işleyenlerin öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu Cennet, cehennem, ahiret, ebedî hayat hayallerine bir daha dönmesine imkân yoktu. R. N. Güntekin 2) mec. Çok sıkıntılı yer… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • CEHENNEM — Allah yerine, tabiat, madde, sebepler vb. yaratılmış şeyleri ilâh kabul eden; Allah a kul olacaklarına, arzularına ve heveslerine, başka insanlara ve mahlukata kul olanların işledikleri cürüm ve suçtan dolayı İlâhi adaletle ceza görecekleri yer.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • cehennem ol! — defol! anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • cehennem azabı — is., din b. 1) Cehennemde uğranılacağına inanılan ceza 2) mec. Çok büyük sıkıntı, eziyet Üç gün üç gece cehennem azabı çekip borcunun ancak bir kısmını ödedi. E. E. Talu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • cehennem hayatı — is. Büyük sıkıntı ve üzüntülerle dolu yaşayış Bu ikisinin arasında senelerce süren bir cehennem hayatı oldu. H. Z. Uşaklıgil …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • cehennem etmek — büyük üzüntü ve sıkıntı vermek En yakınlarından başlayarak herkese hayatı cehennem ettiği de doğrudur. M. Mungan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • cehennem olmak — defolmak Başımı örtünce cehennem olur giderim. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • CEHENNEM-NÜMUN — f. Cehennem gibi çok azab verici …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • CEHENNEM-İ SUĞRÂ — Küçük cehennem …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • cehennem kütüğü — is. Cehennemde yanmaya yaraşır kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • cehennem sıcağı — is. Aşırı sıcak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.